Index

ULVEN EIENDOMSINVEST I AS

Orgnr: 818052162

adresse: Haakon VIIs gate 5

id

15033

organisasjonsnummer

818052162

navn

ULVEN EIENDOMSINVEST I AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818052162

navn

ULVEN EIENDOMSINVEST I AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1833 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818052162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38574, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62621225, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61339707}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1281518}}, "journalnr": "2021163842", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818052162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62460085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 61914921}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 545164}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 161140, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 161140}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62621225}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 545164, "totalresultat": 545164, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 387161}, "driftsresultat": -387161, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 847285, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 847285}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 460124}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918131698 [navn] => ULVEN EIENDOMSINVEST I AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818052162 [oppstartsdato] => 2016-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?