Index

ULVOLDEN AS

Orgnr: 893727612

mobil: 99041322
adresse: Berget 5

id

81778

organisasjonsnummer

893727612

navn

ULVOLDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Berget 5"], "kommune": "VÅGÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VÅGÅ", "postnummer": "2680", "kommunenummer": "3435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893727612

navn

ULVOLDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Berget 5

forradrpostnr

2680

forradrpoststed

VÅGÅ

forradrkommnr

3435

forradrkommnavn

VÅGÅ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2009

stiftelsesdato

18.01.2009

tlf

tlf_mobil

99041322

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893727612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1788182, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4664516, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2852555}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1811961}}, "journalnr": "2020510693", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893727612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4616291, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 828380}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3787911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 48225, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 48225}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4664516}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -55232, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 237634}, "driftsresultat": -58518, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 179117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3286, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3286}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -55232}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998981093 [navn] => ULVOLDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893727612 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Berget 5"], "kommune": "Vu00c5Gu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00c5Gu00c5", "postnummer": "2680", "kommunenummer": "3435"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?