Index

UNDERSTELLSERVICE AS

Orgnr: 811608602

adresse: Østerøyveien 31

id

207

organisasjonsnummer

811608602

navn

UNDERSTELLSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østerøyveien 31"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Helgerødveien 181"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3233", "kommunenummer": "3804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811608602

navn

UNDERSTELLSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østerøyveien 31

forradrpostnr

3236

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Helgerødveien 181

ppostnr

3233

ppoststed

SANDEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.03.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811608602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264687, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 747589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2058}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 745532}}, "journalnr": "2021282431", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811608602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 517495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 487495}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 230094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229642}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 452}}, "sumEgenkapitalGjeld": 747589}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34179, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1191207}, "driftsresultat": 43883, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1235090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -65, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43818}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973309277 [navn] => UNDERSTELLSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811608602 [oppstartsdato] => 1973-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8steru00f8yveien 31"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Helgeru00f8dveien 181"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3233", "kommunenummer": "3804"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?