Index

UNGEMOEN AS

Orgnr: 821615402

adresse: Fredheimvegen 1

id

25301

organisasjonsnummer

821615402

navn

UNGEMOEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredheimvegen 1"], "kommune": "HEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HALSANAUSTAN", "postnummer": "6680", "kommunenummer": "5055"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821615402

navn

UNGEMOEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredheimvegen 1

forradrpostnr

6680

forradrpoststed

HALSANAUSTAN

forradrkommnr

5055

forradrkommnavn

HEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

01.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821615402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1819390, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1399431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1380130}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19301}}, "journalnr": "2020551712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821615402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13029, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16971}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1386402, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 526402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 860000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1399431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3117, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8933}, "driftsresultat": -8933, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2415, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 56831}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11348}}]

Reserver mot visning?