Index

UNI-CONSULTING AS

Orgnr: 811644862

adresse: Klokkerstigen 4

id

276

organisasjonsnummer

811644862

navn

UNI-CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-04

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klokkerstigen 4"], "kommune": "HURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HURDAL", "postnummer": "2090", "kommunenummer": "3037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811644862

navn

UNI-CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klokkerstigen 4

forradrpostnr

2090

forradrpoststed

HURDAL

forradrkommnr

3037

forradrkommnavn

HURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

33.120

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811644862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1513312, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3284176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1176633}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2107544}}, "journalnr": "2020228124", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811644862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3161921, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3061921}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 122256, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 122256}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3284176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3057320, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 710519}, "driftsresultat": -710519, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3767839, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3767839}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3057320}}]

Reserver mot visning?