Index

UNIMEDIA AS

Orgnr: 917791635

adresse: Stasjonsveien 23B

id

238803

organisasjonsnummer

917791635

navn

UNIMEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsveien 23B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917791635

navn

UNIMEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stasjonsveien 23B

forradrpostnr

2010

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

30.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791635

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32841, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9596}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23245}}, "journalnr": "2021377166", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791635"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -436376, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -460806}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469217, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 469217}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32841}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -341714, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 560592}, "driftsresultat": -346181, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 214411}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4467, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4634}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -341714}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917859434 [navn] => UNIMEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917791635 [oppstartsdato] => 2016-08-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsveien 23B"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?