Index

UNNLI EIENDOM AS

Orgnr: 893583432

mobil: 907 71 857
adresse: Bjerkelundsveien 5

id

81637

organisasjonsnummer

893583432

navn

UNNLI EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-28

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkelundsveien 5"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-11-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893583432

navn

UNNLI EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjerkelundsveien 5

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.01.2009

stiftelsesdato

07.11.2008

tlf

tlf_mobil

907 71 857

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893583432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2204195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11656445, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3486000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8170445}}, "journalnr": "2020965765", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893583432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2551717, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 413630}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2138087}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9104728, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9104728}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11656445}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -313069, "totalresultat": -313069, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 477413}, "driftsresultat": -437477, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39936}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36106, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36176}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -401370}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916397038 [navn] => UNNLI EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893583432 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkelundsveien 5"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?