Index

UNRULY MEDIA AS

Orgnr: 812565192

adresse: Fredensborgveien 24C

id

2355

organisasjonsnummer

812565192

navn

UNRULY MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-19

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812565192

navn

UNRULY MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredensborgveien 24C

forradrpostnr

0177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812565192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1830348, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2294396, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28258}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2266138}}, "journalnr": "2020555222", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812565192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -880140, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -940140}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3174535, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3174535}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2294395}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-07-01", "tilDato": "2019-06-30"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2567896, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5025603}, "driftsresultat": -2606144, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2419459}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38248, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 82763}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44515}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2567896}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912614549 [navn] => UNRULY MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812565192 [oppstartsdato] => 2013-09-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?