Index

UOMO AS

Orgnr: 818765622

adresse: Vestfjordveien 19C

id

16836

organisasjonsnummer

818765622

navn

UOMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestfjordveien 19C"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTSKOGEN", "postnummer": "3142", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818765622

navn

UOMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestfjordveien 19C

forradrpostnr

3142

forradrpoststed

VESTSKOGEN

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

08.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818765622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527953, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1089899, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89899}}, "journalnr": "2021576418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818765622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 299378, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49378}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 790521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80521}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 710000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1089899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 81255, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 639329}, "driftsresultat": 142651, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 781980}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -47469, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47475}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918841504 [navn] => UOMO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818765622 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestfjordveien 19C"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTSKOGEN", "postnummer": "3142", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?