Index

URBANHUS BERGEN AS

Orgnr: 917791724

adresse: Statsminister Michelsens veg 38

id

238809

organisasjonsnummer

917791724

navn

URBANHUS BERGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Statsminister Michelsens veg 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5230", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Longhammarvegen 28"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5536", "kommunenummer": "1106"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791724

navn

URBANHUS BERGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Statsminister Michelsens veg 38

forradrpostnr

5230

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Longhammarvegen 28

ppostnr

5536

ppoststed

HAUGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791724

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2197653, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10567360, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10567360}}, "journalnr": "2020958659", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791724"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1724980, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1569892}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 155088}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8842380, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5046262}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3796118}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10567360}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1863059, "totalresultat": 1863059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26966951}, "driftsresultat": 2521364, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29488315}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130872, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 985}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131857}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2390492}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854815 [navn] => URBANHUS BERGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 917791724 [oppstartsdato] => 2016-09-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Statsminister Michelsens veg 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5230", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Longhammarvegen 28"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5536", "kommunenummer": "1106"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?