Index

URBANHUS KJEDEDRIFT AS

Orgnr: 917791686

adresse: Longhammarvegen 28

id

238806

organisasjonsnummer

917791686

navn

URBANHUS KJEDEDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Longhammarvegen 28"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5536", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791686

navn

URBANHUS KJEDEDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Longhammarvegen 28

forradrpostnr

5536

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

31.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791686

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2186995, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6489401, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 177900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6311501}}, "journalnr": "2020945064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791686"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1044932, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1014932}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5444469, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5444431}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 38}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6489401}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1597299, "totalresultat": 1597299, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6385260}, "driftsresultat": 2044309, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8429569}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2493, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10788}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8296}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2046802}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917858667 [navn] => URBANHUS KJEDEDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 917791686 [oppstartsdato] => 2016-09-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Longhammarvegen 28"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5536", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?