Index

.URBANUS AS

Orgnr: 820406702

adresse: Byfellivegen 47

id

21271

organisasjonsnummer

820406702

navn

.URBANUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Byfellivegen 47"], "kommune": "ETNEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ETNEDAL", "postnummer": "2890", "kommunenummer": "3450"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820406702

navn

.URBANUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Byfellivegen 47

forradrpostnr

2890

forradrpoststed

ETNEDAL

forradrkommnr

3450

forradrkommnavn

ETNEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

29.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820406702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021303582", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820406702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -58767, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -81767}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58767, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58767}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9698, "totalresultat": -9698, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9587}, "driftsresultat": -9587, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -111, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 111}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9698}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920428169 [navn] => .URBANUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820406702 [oppstartsdato] => 2018-01-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Byfellivegen 47"], "kommune": "ETNEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ETNEDAL", "postnummer": "2890", "kommunenummer": "3450"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?