Index

URMAKER CHRISTENSEN AS

Orgnr: 811994812

adresse: Stortingsgata 10

id

1053

organisasjonsnummer

811994812

navn

URMAKER CHRISTENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.771", "beskrivelse": "Butikkhandel med ur og klokker"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stortingsgata 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811994812

navn

URMAKER CHRISTENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stortingsgata 10

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.771

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811994812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1891488, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3524613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51171}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3473442}}, "journalnr": "2020618860", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811994812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 861521, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 825687}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2663092, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2057880}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 605212}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3524613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7696, "totalresultat": -7696, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11153478}, "driftsresultat": 8427, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11161906}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1142, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 399}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1540}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994630474 [navn] => CHRISTENSEN URMAKER STORTINGSGATEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.771", "beskrivelse": "Butikkhandel med ur og klokker"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 811994812 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stortingsgata 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?