Index

UTEPLASSEN.NO AS

https://www.uteplassen.no

Orgnr: 811620122

webside: www.uteplassen.no
adresse: Stabburveien 7

id

225

organisasjonsnummer

811620122

navn

UTEPLASSEN.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stabburveien 7"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-08

hjemmeside

www.uteplassen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811620122

navn

UTEPLASSEN.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stabburveien 7

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.02.2013

stiftelsesdato

08.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.uteplassen.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811620122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2449593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4916131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82514}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4833617}}, "journalnr": "2021418947", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811620122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1141504, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1121504}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3774627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3774627}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4916131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 322033, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18669683}, "driftsresultat": 659755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19329438}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -182949, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37635}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 220584}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 476806}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911645025 [navn] => UTEPLASSEN.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811620122 [oppstartsdato] => 2013-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stabburveien 7"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => www.uteplassen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?