Index

UTMARK AS

Orgnr: 815095472

mobil: 940 37 950
adresse: Vestsidevegen 3157

id

7777

organisasjonsnummer

815095472

navn

UTMARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestsidevegen 3157"], "kommune": "SØNDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJONEROA", "postnummer": "3522", "kommunenummer": "3447"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815095472

navn

UTMARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestsidevegen 3157

forradrpostnr

3522

forradrpoststed

BJONEROA

forradrkommnr

3447

forradrkommnavn

SØNDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2015

stiftelsesdato

23.02.2015

tlf

tlf_mobil

940 37 950

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815095472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410153, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 562417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 354818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207599}}, "journalnr": "2021453807", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815095472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 316551, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 286551}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 245866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 245866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 562417}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37056, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1200185}, "driftsresultat": 62041, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1262225}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3981, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4617}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8598}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 58060}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915120121 [navn] => UTMARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815095472 [oppstartsdato] => 2015-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestsidevegen 3157"], "kommune": "Su00d8NDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJONEROA", "postnummer": "3522", "kommunenummer": "3447"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?