Index

UTOM AS

Orgnr: 812257692

adresse: c/o Runar Botten, Øynevegen 34

id

1666

organisasjonsnummer

812257692

navn

UTOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-30

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Runar Botten", "Øynevegen 34"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3560", "kommunenummer": "3042"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812257692

navn

UTOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Runar Botten Øynevegen 34

forradrpostnr

3560

forradrpoststed

HEMSEDAL

forradrkommnr

3042

forradrkommnavn

HEMSEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812257692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1822, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1822}}, "journalnr": "2021375648", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812257692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1822, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -98178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1822}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -558, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 558}, "driftsresultat": -558, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -558}}]

Reserver mot visning?