Index

UTOMHUS AS

Orgnr: 821090792

adresse: Torsnesvegen 212

id

23500

organisasjonsnummer

821090792

navn

UTOMHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torsnesvegen 212"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "JONDAL", "postnummer": "5627", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjevegen 5H"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821090792

navn

UTOMHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torsnesvegen 212

forradrpostnr

5627

forradrpoststed

JONDAL

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

Hylkjevegen 5H

ppostnr

5109

ppoststed

HYLKJE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.07.2018

stiftelsesdato

11.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

821090792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1910824, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 77483, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77483}}, "journalnr": "2020647734", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821090792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48565, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1435}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28918}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 77483}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -44050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 375142}, "driftsresultat": -44050, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 331092}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -44050}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921184026 [navn] => UTOMHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 821090792 [oppstartsdato] => 2018-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjevegen 5H"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?