Index

UTOPIA EIENDOM AS

Orgnr: 815478002

adresse: c/o Per-Chr Bergersen, Grenseveien 7

id

8657

organisasjonsnummer

815478002

navn

UTOPIA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-10

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Per-Chr Bergersen", "Grenseveien 7"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3292", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815478002

navn

UTOPIA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Per-Chr Bergersen Grenseveien 7

forradrpostnr

3292

forradrpoststed

STAVERN

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815478002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1964409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8370036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 168485}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8201551}}, "journalnr": "2020709091", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815478002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1855054, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 450000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1405054}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6514982, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 504112}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6010871}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8370036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2229677, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5788285}, "driftsresultat": 2788643, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8576928}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -362098, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27572}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 389670}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2426545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815515552 [navn] => UTOPIA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815478002 [oppstartsdato] => 2015-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Per-Chr Bergersen", "Grenseveien 7"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3292", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?