Index

UTVIKLINGSFORUM FOR ÅLESUND LUFTHAVN, VIGRA AS

Orgnr: 922031142

adresse: Ålesund kommune, Keiser Wilhelms gate 11

id

362898

organisasjonsnummer

922031142

navn

UTVIKLINGSFORUM FOR ÅLESUND LUFTHAVN, VIGRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-21

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ålesund kommune", "Keiser Wilhelms gate 11"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6003", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031142

navn

UTVIKLINGSFORUM FOR ÅLESUND LUFTHAVN, VIGRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ålesund kommune Keiser Wilhelms gate 11

forradrpostnr

6003

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.02.2019

stiftelsesdato

15.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1949764, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1949764}}, "journalnr": "2021527496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1918404, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1025000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 893404}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31360, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31360}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1949764}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 622527, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 145525}, "driftsresultat": 531085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 676610}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15083}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 546152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922286175 [navn] => UTVIKLINGSFORUM FOR ÅLESUND LUFTHAVN, VIGRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922031142 [oppstartsdato] => 2018-11-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5lesund kommune", "Keiser Wilhelms gate 11"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6003", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?