Index

V2O INVEST AS

Orgnr: 912027929

adresse: Heigreveien 452

id

105648

organisasjonsnummer

912027929

navn

V2O INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heigreveien 452"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4312", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027929

navn

V2O INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heigreveien 452

forradrpostnr

4312

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027929

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371223, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 186401179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 164441054}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21960125}}, "journalnr": "2021313281", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027929"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 61462828, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61432828}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 124938351, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 243434}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 124694917}}, "sumEgenkapitalGjeld": 186401179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19959733, "totalresultat": -19959733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 639824}, "driftsresultat": -639824, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19319909, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11361866}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30681775}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19959733}}]

Reserver mot visning?