Index

V7 EIENDOM AS

Orgnr: 818982992

adresse: c/o Elementum Asset Management AS, Haakon VIIs gate 2

id

17419

organisasjonsnummer

818982992

navn

V7 EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elementum Asset Management AS", "Haakon VIIs gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elementum Asset Management AS", "Postboks 1323 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818982992

navn

V7 EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Elementum Asset Management AS Haakon VIIs gate 2

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Elementum Asset Management AS Postboks 1323 Vika

ppostnr

0112

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818982992

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1788064, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38194508, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32004795}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6189713}}, "journalnr": "2020510027", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818982992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9171343, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10201430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1030087}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29023165, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2895665}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26127500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38194508}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -408800, "totalresultat": -408800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 477091}, "driftsresultat": 712884, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1189975}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1121684, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 629}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1122314}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -408800}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919032502 [navn] => V7 EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818982992 [oppstartsdato] => 2017-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elementum Asset Management AS", "Haakon VIIs gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elementum Asset Management AS", "Postboks 1323 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0112", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?