Index

VÅGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 812196162

mobil: 908 97 752
adresse: Sørbøveien 144

id

1546

organisasjonsnummer

812196162

navn

VÅGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbøveien 144"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RENNESØY", "postnummer": "4150", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812196162

navn

VÅGEN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørbøveien 144

forradrpostnr

4150

forradrpoststed

RENNESØY

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

908 97 752

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812196162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1791916, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4302033, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 104735}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4197298}}, "journalnr": "2020520535", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812196162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 433573, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 486834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -53261}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3868460, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1290460}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2578000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4302033}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3424, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4606}, "driftsresultat": -4606, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 216, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 408}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 192}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4390}}]

Reserver mot visning?