Index

VAKUUM STUDIO AS

Orgnr: 812277642

adresse: Pilestredet 75C

id

1709

organisasjonsnummer

812277642

navn

VAKUUM STUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 75C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0354", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812277642

navn

VAKUUM STUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilestredet 75C

forradrpostnr

0354

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.09.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812277642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2312985, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 555680, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 248280}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307400}}, "journalnr": "2021359169", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812277642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 225608, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50463}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 175144}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330073, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 225282}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 104791}}, "sumEgenkapitalGjeld": 555680}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47240, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 453870}, "driftsresultat": -49500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 404370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1333}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12386}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60553}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998679478 [navn] => VAKUUM STUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-08-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812277642 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 75C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0354", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?