Index

VALESCO AS

Orgnr: 817776582

mobil: 990 96 380
adresse: Statsminister Michelsens veg 37

id

14330

organisasjonsnummer

817776582

navn

VALESCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-03

naeringskode1

{"kode": "46.341", "beskrivelse": "Engroshandel med vin og brennevin"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Statsminister Michelsens veg 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5230", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817776582

navn

VALESCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Statsminister Michelsens veg 37

forradrpostnr

5230

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.10.2016

stiftelsesdato

28.08.2016

tlf

tlf_mobil

990 96 380

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817776582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2528283, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23097, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23097}}, "journalnr": "2021577286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817776582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23097}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23097}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5}}]

Reserver mot visning?