Index

VALESVINGEN HOLDING AS

Orgnr: 912597032

tlf: 93 20 62 36
adresse: Tittelsnesvegen 713

id

118400

organisasjonsnummer

912597032

navn

VALESVINGEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tittelsnesvegen 713"], "kommune": "SVEIO", "landkode": "NO", "poststed": "VALEVÅG", "postnummer": "5554", "kommunenummer": "4612"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912597032

navn

VALESVINGEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tittelsnesvegen 713

forradrpostnr

5554

forradrpoststed

VALEVÅG

forradrkommnr

4612

forradrkommnavn

SVEIO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

93 20 62 36

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912597032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2100877, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9417906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9405306}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12600}}, "journalnr": "2020853344", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912597032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6315693, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 144334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6171359}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3102213, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3085053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17160}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9417906}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 104750, "totalresultat": 104750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60100}, "driftsresultat": -50350, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 184653, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 260948}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76295}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 134303}}]

Reserver mot visning?