Index

VALLØ BÅT AS

Orgnr: 818720572

mobil: 921 18 585
adresse: Carl 15 gate 3

id

16700

organisasjonsnummer

818720572

navn

VALLØ BÅT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Carl 15 gate 3"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818720572

navn

VALLØ BÅT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Carl 15 gate 3

forradrpostnr

3150

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

921 18 585

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818720572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2305733, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1313577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 251036}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1062541}}, "journalnr": "2021247390", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818720572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 120222, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -879778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1193355, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1176325}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17030}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1313577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -640955, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9435648}, "driftsresultat": -614533, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8821115}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26422, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26477}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -640955}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918787739 [navn] => VALLØ BÅT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 818720572 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Carl 15 gate 3"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?