Index

VALLØVEIEN 62 AS

Orgnr: 811756172

adresse: Storgaten 32

id

526

organisasjonsnummer

811756172

navn

VALLØVEIEN 62 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgaten 32"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Folksom AS", "Postboks 2117"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811756172

navn

VALLØVEIEN 62 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgaten 32

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

c/o Folksom AS Postboks 2117

ppostnr

3103

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

21.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811756172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2515691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7391170, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7173935}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217235}}, "journalnr": "2021486954", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811756172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2021243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2003243}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5369927, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1430732}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3939195}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7391170}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1024588, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 515065}, "driftsresultat": 1365499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1880564}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51925, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 234575}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 169263}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1313574}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911774372 [navn] => VALLØVEIEN 62 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811756172 [oppstartsdato] => 2013-02-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgaten 32"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Folksom AS", "Postboks 2117"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?