Index

VALOREM AS

Orgnr: 822105432

adresse: Elveveien 34

id

26836

organisasjonsnummer

822105432

navn

VALOREM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elveveien 34"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3262", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822105432

navn

VALOREM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elveveien 34

forradrpostnr

3262

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

17.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822105432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2432587, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 213868047, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27340}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 213840707}}, "journalnr": "2021402177", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822105432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 210029081, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 157000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 53029081}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3838967, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3838967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 213868047}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45338544, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5971746}, "driftsresultat": 45162246, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 51133992}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 176298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 178646}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2348}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45338544}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922125562 [navn] => VALOREM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822105432 [oppstartsdato] => 2018-12-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elveveien 34"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3262", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?