Index

VÅPS AS

Orgnr: 819026742

adresse: Rådhusgata 28

id

17531

organisasjonsnummer

819026742

navn

VÅPS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.301", "beskrivelse": "Drift av puber"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819026742

navn

VÅPS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 28

forradrpostnr

0151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.301

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

04.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819026742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2540241, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1211383, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 576374}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 635009}}, "journalnr": "2021515890", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819026742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4688943, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5288943}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5900327, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3058148}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2842179}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1211384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1179678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6402912}, "driftsresultat": -1114894, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5288018}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64784, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9896}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 74680}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1179678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819223742 [navn] => VÅPS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.301", "beskrivelse": "Drift av puber"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819026742 [oppstartsdato] => 2017-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rubina Ranas gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?