Index

VARADMIN AS

Orgnr: 812154362

adresse: Sandviksveien 147

id

1403

organisasjonsnummer

812154362

navn

VARADMIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksveien 147"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 138"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1300", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812154362

navn

VARADMIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandviksveien 147

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 138

ppostnr

1300

ppoststed

SANDVIKA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

16.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812154362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2305897, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3078275, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2014927}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1063349}}, "journalnr": "2021247934", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812154362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2954525, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2824525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 123750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 123750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3078275}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 343517, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31931}, "driftsresultat": -31931, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 375448, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 387565}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12117}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 343517}}]

Reserver mot visning?