Index

VARBAK CONSULTING AS

Orgnr: 812442902

adresse: Varbakgaten 19

id

2082

organisasjonsnummer

812442902

navn

VARBAK CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Varbakgaten 19"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812442902

navn

VARBAK CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Varbakgaten 19

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812442902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2384255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10361103, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8073642}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2287461}}, "journalnr": "2021332803", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812442902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9548631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9518631}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 812472, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 812472}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10361103}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1317216, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1447040}, "driftsresultat": 1887166, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3334206}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130575, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11566}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 142141}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1756591}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912504670 [navn] => VARBAK CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812442902 [oppstartsdato] => 2013-08-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Varbakgaten 19"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?