Index

VARDMANN BYGG AS

Orgnr: 822053882

id

26609

organisasjonsnummer

822053882

navn

VARDMANN BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-22

postadresse

{"land": "Latvia", "adresse": ["c/o Edgasrs Kurpics", "Puskina 1-18, Ventsplis"], "landkode": "LV", "poststed": "LV-3601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

822053882

navn

VARDMANN BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Edgasrs Kurpics Puskina 1-18, Ventsplis

ppostnr

ppoststed

LV-3601

ppostland

Latvia

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

22.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822053882

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1470634, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2019928668", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822053882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922080496 [navn] => VARDMANN BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822053882 [oppstartsdato] => 2018-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Latvia", "adresse": ["c/o Edgasrs Kurpics", "Puskina 1-18, Ventsplis"], "landkode": "LV", "poststed": "LV-3601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?