Index

VARHOL EIENDOM AS

Orgnr: 814872742

mobil: 911 89 381
adresse: Myrbostadvegen 317

id

7249

organisasjonsnummer

814872742

navn

VARHOL EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrbostadvegen 317"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVÅGEN", "postnummer": "6440", "kommunenummer": "1579"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814872742

navn

VARHOL EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrbostadvegen 317

forradrpostnr

6440

forradrpoststed

ELNESVÅGEN

forradrkommnr

1579

forradrkommnavn

HUSTADVIKA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

911 89 381

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814872742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2206813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6331209, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6295618}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35591}}, "journalnr": "2020968685", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814872742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1882526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -517474}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4448683, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 339634}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4109049}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6331209}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -181199, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 435447}, "driftsresultat": 102388, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 537835}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -283586, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6345}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 289931}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -181199}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914905974 [navn] => VARHOL EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814872742 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrbostadvegen 317"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVu00c5GEN", "postnummer": "6440", "kommunenummer": "1579"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?