Index

VARIG EIENDOM AS

Orgnr: 815013212

adresse: Rudssletta 90

id

7565

organisasjonsnummer

815013212

navn

VARIG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rudssletta 90"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "RUD", "postnummer": "1351", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815013212

navn

VARIG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rudssletta 90

forradrpostnr

1351

forradrpoststed

RUD

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2015

stiftelsesdato

14.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815013212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2263278, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2263278}}, "journalnr": "2021474675", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815013212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2255278, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1029236}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1226042}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2263278}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 213, "totalresultat": 213, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8531}, "driftsresultat": -8531, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 213}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915187595 [navn] => VARIG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815013212 [oppstartsdato] => 2015-01-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rudssletta 90"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "RUD", "postnummer": "1351", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?