Index

VÆRNES OMSORG AS

Orgnr: 819074852

adresse: Vollshaugvegen 42

id

17664

organisasjonsnummer

819074852

navn

VÆRNES OMSORG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "88.101", "beskrivelse": "Hjemmehjelp"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollshaugvegen 42"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKATVAL", "postnummer": "7510", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819074852

navn

VÆRNES OMSORG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollshaugvegen 42

forradrpostnr

7510

forradrpoststed

SKATVAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

88.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

07.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819074852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2289961, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 355371, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 355371}}, "journalnr": "2021322603", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819074852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 254540, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 230110}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100831, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100831}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 355371}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 548146}, "driftsresultat": -25263, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 522883}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 633, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1075}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 442}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24630}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919152664 [navn] => VÆRNES OMSORG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.101", "beskrivelse": "Hjemmehjelp"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819074852 [oppstartsdato] => 2017-08-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollshaugvegen 42"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKATVAL", "postnummer": "7510", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?