Index

VARRO VEKSTPARTNER AS

Orgnr: 815525612

mobil: 913 73 200
adresse: Nordre Kullerød 20

id

8781

organisasjonsnummer

815525612

navn

VARRO VEKSTPARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "66.300", "beskrivelse": "Fondsforvaltningsvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Kullerød 20"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3241", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogveien 10"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815525612

navn

VARRO VEKSTPARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Kullerød 20

forradrpostnr

3241

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Skogveien 10

ppostnr

3256

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

66.300

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

913 73 200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815525612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2444835, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1149859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17177}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1132682}}, "journalnr": "2021409912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815525612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 686126, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4910000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4223874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 463733, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 463733}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1149859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2639795, "totalresultat": -2639795, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2808881}, "driftsresultat": -2640881, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 168000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1086, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1086}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2639795}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915533469 [navn] => VARRO VEKSTPARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.300", "beskrivelse": "Fondsforvaltningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815525612 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Kulleru00f8d 20"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3241", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogveien 10"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?