Index

VÆRSLEV EIENDOM AS

Orgnr: 812070002

mobil: 454 22 222
adresse: c/o Anne Brit Værslev, Lerkesvingen 30

id

1227

organisasjonsnummer

812070002

navn

VÆRSLEV EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Brit Værslev", "Lerkesvingen 30"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812070002

navn

VÆRSLEV EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Anne Brit Værslev Lerkesvingen 30

forradrpostnr

1448

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

454 22 222

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812070002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2115973, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1658586, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1239298}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 419288}}, "journalnr": "2020870199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812070002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1627170, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 810000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 817170}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31416, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28323}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3093}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1658586}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 105920, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 91983}, "driftsresultat": 142705, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 234688}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1078, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1233}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141627}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904053 [navn] => VÆRSLEV EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812070002 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Brit Vu00e6rslev", "Lerkesvingen 30"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?