Index

VÅRVEIEN RØRLEGGERSERVICE AS

Orgnr: 815345312

adresse: Hagtornveien 3A

id

8370

organisasjonsnummer

815345312

navn

VÅRVEIEN RØRLEGGERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hagtornveien 3A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3024", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815345312

navn

VÅRVEIEN RØRLEGGERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hagtornveien 3A

forradrpostnr

3024

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2015

stiftelsesdato

23.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.03.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

815345312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2151807, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 399281, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 85333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 313948}}, "journalnr": "2020905045", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815345312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 43898, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54464}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10566}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 355382, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 284840}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 70542}}, "sumEgenkapitalGjeld": 399281}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16330, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1069580}, "driftsresultat": -9904, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1059675}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6425, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6467}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16330}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915359914 [navn] => VÅRVEIEN RØRLEGGERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815345312 [oppstartsdato] => 2015-04-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hagtornveien 3A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3024", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?