Index

VÅRVIKA AS

Orgnr: 812385852

mobil: 900 69 356
adresse: Løkkastubben 5

id

1944

organisasjonsnummer

812385852

navn

VÅRVIKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.299", "beskrivelse": "Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkkastubben 5"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2003", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812385852

navn

VÅRVIKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkkastubben 5

forradrpostnr

2003

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

03.08.2013

tlf

tlf_mobil

900 69 356

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812385852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2577933, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 245707, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 245707}}, "journalnr": "2021597674", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812385852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 139747, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 32530}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 107217}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 105961, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10961}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 95000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 245708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56487, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100479}, "driftsresultat": 56473, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 156952}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 56487}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912408671 [navn] => VÅRVIKA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.299", "beskrivelse": "Butikkhandel med nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812385852 [oppstartsdato] => 2013-08-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kkastubben 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2003", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?