Index

VATER HOLDING AS

Orgnr: 821082412

adresse: c/o Backe Prosjekt AS, Fornebuveien 11

id

23474

organisasjonsnummer

821082412

navn

VATER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Backe Prosjekt AS", "Fornebuveien 11"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821082412

navn

VATER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Backe Prosjekt AS Fornebuveien 11

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.07.2018

stiftelsesdato

18.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821082412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1983445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 67969247, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 67808222}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 161025}}, "journalnr": "2020725591", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821082412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47911192, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 47911192}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20058055, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20058055}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 67969247}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2591175, "totalresultat": -2591175, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 890056}, "driftsresultat": -890056, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1571355, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1646459}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3217814}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2461411}}]

Reserver mot visning?