Index

VBMM AS

Orgnr: 812250442

tlf: 41 50 04 68
adresse: Sommerveien 14

id

1646

organisasjonsnummer

812250442

navn

VBMM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sommerveien 14"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3515", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812250442

navn

VBMM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sommerveien 14

forradrpostnr

3515

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

28.06.2013

tlf

41 50 04 68

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812250442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 44502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 169384, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 114084}}, "journalnr": "2021170360", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812250442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 167091, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2293, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2293}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 169384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24624, "totalresultat": -24624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 64085}, "driftsresultat": -64085, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39461, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39708}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 247}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24624}}]

Reserver mot visning?