Index

VEAMYR ENTREPRENØR AS

Orgnr: 812159852

adresse: Bleikmyrvegen 20

id

1428

organisasjonsnummer

812159852

navn

VEAMYR ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bleikmyrvegen 20"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "VEAVÅGEN", "postnummer": "4276", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mathias Rasmussen", "Strandavegen 67"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812159852

navn

VEAMYR ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bleikmyrvegen 20

forradrpostnr

4276

forradrpoststed

VEAVÅGEN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

c/o Mathias Rasmussen Strandavegen 67

ppostnr

4270

ppoststed

ÅKREHAMN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.07.2013

stiftelsesdato

26.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812159852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2340377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1980736, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1219179}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 761557}}, "journalnr": "2021398255", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812159852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1235622, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 235622}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 745113, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 632601}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 112512}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1980736}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -268252, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3583822}, "driftsresultat": -259326, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3324496}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8926, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 545}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9471}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -268252}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980550451 [navn] => VEAMYR ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812159852 [oppstartsdato] => 1998-06-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bleikmyrvegen 20"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "VEAVu00c5GEN", "postnummer": "4276", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mathias Rasmussen", "Strandavegen 67"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5KREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"} [datoEierskifte] => 2013-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?