Index

VEAS RØR AS

https://www.veasror.no

Orgnr: 812481312

tlf: 40 06 02 02
webside: www.veasror.no
adresse: Kobbervikdalen 93

id

2146

organisasjonsnummer

812481312

navn

VEAS RØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

46

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kobbervikdalen 93"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-22

hjemmeside

www.veasror.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812481312

navn

VEAS RØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kobbervikdalen 93

forradrpostnr

3036

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

22.08.2013

tlf

40 06 02 02

tlf_mobil

url

www.veasror.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

46

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812481312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2406499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27693372, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8532033}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19161339}}, "journalnr": "2021369212", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812481312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5333381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5233381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22359991, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13942007}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8417984}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27693372}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2346505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 83533884}, "driftsresultat": 3237522, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 86771406}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -228082, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119450}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 347532}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3009440}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912492044 [navn] => VEAS RØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 46 [overordnetEnhet] => 812481312 [oppstartsdato] => 2013-08-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kobbervikdalen 93"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.veasror.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?