Index

VEBOSTAD TRANSPORT AS

Orgnr: 812251082

mobil: 908 87 366
adresse: Vebostad

id

1647

organisasjonsnummer

812251082

navn

VEBOSTAD TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-29

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vebostad"], "kommune": "KVÆFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BORKENES", "postnummer": "9475", "kommunenummer": "5411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812251082

navn

VEBOSTAD TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vebostad

forradrpostnr

9475

forradrpoststed

BORKENES

forradrkommnr

5411

forradrkommnavn

KVÆFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

908 87 366

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812251082

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1050916, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4102665, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1825663}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2277002}}, "journalnr": "2019478809", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812251082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 572029, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 72029}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3530636, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2128428}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1402208}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4102665}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 322678, "totalresultat": 322678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11951546}, "driftsresultat": 453320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12404866}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130642, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1081}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131723}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 322678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912271692 [navn] => VEBOSTAD TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812251082 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vebostad"], "kommune": "KVu00c6FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BORKENES", "postnummer": "9475", "kommunenummer": "5411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?