Index

VEC AS

Orgnr: 822707602

adresse: c/o Marius Lind Volstad, Øvre Flatåsveg 15A

id

28683

organisasjonsnummer

822707602

navn

VEC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Marius Lind Volstad", "Øvre Flatåsveg 15A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "FLATÅSEN", "postnummer": "7079", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822707602

navn

VEC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Marius Lind Volstad Øvre Flatåsveg 15A

forradrpostnr

7079

forradrpoststed

FLATÅSEN

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

05.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822707602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1710146, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 81541}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1628605}}, "journalnr": "2021539867", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822707602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 822420, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 797990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 887727, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 887727}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1710147}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 563658, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1020966}, "driftsresultat": 720439, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1741405}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5801, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 935}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6736}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 714638}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822744842 [navn] => VEC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822707602 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Marius Lind Volstad", "u00d8vre Flatu00e5sveg 15A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "FLATu00c5SEN", "postnummer": "7079", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?