Index

VEEKIOSKEN AS

Orgnr: 811722332

adresse: Årdalsvegen 4

id

436

organisasjonsnummer

811722332

navn

VEEKIOSKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årdalsvegen 4"], "kommune": "ÅRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ØVRE ÅRDAL", "postnummer": "6884", "kommunenummer": "4643"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811722332

navn

VEEKIOSKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årdalsvegen 4

forradrpostnr

6884

forradrpoststed

ØVRE ÅRDAL

forradrkommnr

4643

forradrkommnavn

ÅRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811722332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1954646, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1899417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1089500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 809917}}, "journalnr": "2020692042", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811722332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 143897, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 64000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 79897}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1755521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 999051}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 756470}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1899418}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -304738, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10809993}, "driftsresultat": -258325, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10551668}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -46413, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 238}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46650}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -304738}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973249401 [navn] => VEESKIOSKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 811722332 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rdalsvegen 4"], "kommune": "u00c5RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8VRE u00c5RDAL", "postnummer": "6884", "kommunenummer": "4643"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?