Index

VELDE EIGEDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 815493362

adresse: Saudavegen 7478

id

8691

organisasjonsnummer

815493362

navn

VELDE EIGEDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saudavegen 7478"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ØVRE VATS", "postnummer": "5576", "kommunenummer": "1160"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815493362

navn

VELDE EIGEDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saudavegen 7478

forradrpostnr

5576

forradrpoststed

ØVRE VATS

forradrkommnr

1160

forradrkommnavn

VINDAFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2015

stiftelsesdato

22.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815493362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249151, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1168024, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1091675}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76349}}, "journalnr": "2021260853", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815493362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1027560, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1027560}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 140464, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140464}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1168024}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 127184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 318499}, "driftsresultat": 158535, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 477034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4547, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4708}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 161}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 163082}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915502083 [navn] => VELDE EIGEDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815493362 [oppstartsdato] => 2015-05-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Saudavegen 7478"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8VRE VATS", "postnummer": "5576", "kommunenummer": "1160"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?