Index

VELVÆREGROTTEN AS

Orgnr: 811608262

adresse: Søvik

id

206

organisasjonsnummer

811608262

navn

VELVÆREGROTTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søvik"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJØEN", "postnummer": "8804", "kommunenummer": "1820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811608262

navn

VELVÆREGROTTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søvik

forradrpostnr

8804

forradrpoststed

SANDNESSJØEN

forradrkommnr

1820

forradrkommnavn

ALSTAHAUG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

12.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811608262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387835, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9586, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9586}}, "journalnr": "2021433108", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811608262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3929, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33929}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13515, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13515}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9586}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2177, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72690}, "driftsresultat": -2180, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70510}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2177}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911610922 [navn] => VELVÆREGROTTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811608262 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8vik"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJu00d8EN", "postnummer": "8804", "kommunenummer": "1820"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?