Index

VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERSERVICE AS

Orgnr: 912124428

adresse: Eidvegen 666

id

107909

organisasjonsnummer

912124428

navn

VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidvegen 666"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9105", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4421"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9282", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124428

navn

VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidvegen 666

forradrpostnr

9105

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4421

ppostnr

9282

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124428

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2375013, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 731996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 704496}}, "journalnr": "2021425225", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124428"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 397811, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 367811}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 334185, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 331836}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2349}}, "sumEgenkapitalGjeld": 731996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 251004, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1659187}, "driftsresultat": 272349, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1931536}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 196, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 240}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 272545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991451293 [navn] => VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912124428 [oppstartsdato] => 2006-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidvegen 666"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KVALu00d8YA", "postnummer": "9105", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4421"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9282", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => 2013-06-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?