Index

VENTO NORDIC AS

Orgnr: 812372122

adresse: Andersrudveien 1

id

1916

organisasjonsnummer

812372122

navn

VENTO NORDIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-08

naeringskode1

{"kode": "46.431", "beskrivelse": "Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andersrudveien 1"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812372122

navn

VENTO NORDIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andersrudveien 1

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.431

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812372122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214431, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 91422, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 91422}}, "journalnr": "2021105422", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812372122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47123, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17123}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44299, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 91422}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-07-01", "tilDato": "2020-06-30"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41111, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81091}, "driftsresultat": -41091, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41111}}]

Reserver mot visning?